Gamle papirer og dokumenter:

Visse virkelig gamle papirer af betydning har jeg lagt ind på denne side:


                                                    Min fars fødsels- og dåbsattest                
                                                     Min fars flyttningsbetyg fra Mörrum       

                            Statsanstalten for Livsforsikring                                                        Min farmor flyttede til Danmark 
                            udfærdigede i april 1928 en afskrift                                                  1.2.1907 og min far fulgte efter den 
                            af min fars fødsels- og dåbsattest.                                                    17.maj 1907 og fik sit Flyttningsbetyg 
                                                                                                                                     som 'ensam person' udskrevet.

                            Min Oldemors brev 2.januar 1929

                                                        Min Farmors nytårskort 1941

                            Min Oldemor glemte af skrive                                                            Min farmor skrev dette kort på
                            sit navn - hun hed Hanna                                                                   dansk/svensk på min fars 41 års
                            Wäfware Andersson.                                                                          fødselsdag.


                                Farmors 'brev' til Bent 1937

                            Min Farmors aften- og morgenbøn, som hun skrev til mig på sit svensk/danske i 1937.

Slut

Til forsiden