19. november 2009 besøgte vi Lundby Krat med naturvejleder Esben Buch: