10. januar 2013 - Generalforsamling på 'Trekanten.

Alle valg var GENVALG - Hurra - vi har en god bestyrelse ! - Der manglede - desværre - 9 medlemmer.