15.november 2012 - Besøg i Aalborg Arrest - fotograferet af Alice Feder - da jeg ikke turde møde op selv :-o)